Bilde2 fra CUBA
Sjømat fra Lofoten

Saga Fisk leverer råvarer og fiskeprodukter til store deler av verden.
Fiskerne leverer fisken direkte til våre produksjonsanlegg i Lofoten.

Kontakt oss i Saga Fisk AS

Tel: +47 76 06 99 00 - E-post: post@sagafisk.no

Erling Falch

Kjøp/salg fisk og fiskeprodukter

+47 970 69 902

Marte Mari Solberg

Sekretær

 

Lina Melhus

Regnskap og administrasjon

+47 452 65 317

Salman Salman

Kjøp/salg av fisk og fiskeprodukter

+47 462 54 404

Tomas Taujenis

Fabrikksjef tørkeri, Logistikksjef

+47 994 79 990

Mehmet Aygun

Formann tørkeri, ferskavdeling

+47 998 93 177

Radek Rutka

Formann fiskemottak Henningsvær

+47 486 67 117

Loreta Stankeviciene

Formann fiskemottak Svolvær

+47 462 30 830

Gediminas Tinka

Formann fiskemottak Laukvik

+47 939 68 180