Organisasjon

Saga Fisk er en del av Falch Svolvær-konsernet.

Falch Svolvær AS er deleier av flere selskaper, deriblant Falch Marine AS og Siglar Eiendom AS, som igjen er eneeier av Saga Fisk AS. Fire rederier inngår også i konsernet: Øynes Kystfiske AS, Ole Oskar AS, Viksjær AS og Stavlia AS. Disse båtene knytter konsernet – og i forlengelse Saga Fisk – direkte til havet og primærnæringen. Falch Svolvær spenner seg med det over en stor bit av fiskeindustrien og er tilstede fra fangst, videre til mottak, produksjon og pakking, og til sist til lasting, transport og eksport.

Falch Svolvær konsern