Toppbilde - Lofoten og lofotfisket
Toppbilde - Lofoten og lofotfisket
previous arrow
next arrow

Lofoten og Lofotfisket

Lofoten er navnet på en øygruppe i Nordland fylke som ligger på 67. og 68. breddegrad, vest i havet, nord for Polarsirkelen.

De største øyene fra øst til vest er Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy, Moskenesøy, Værøy og Røst. Svolvær ligger på Austvågøy. Nord for Lofoten ligger øygruppa Vesterålen og til sammen utgjør de en langstrakt øygruppe med lang fiskerihistorie. 

Lofotfisket

Lofotfisket er et sesongfiske etter gytemoden torsk – nemlig skreien. Dette skjer i Lofoten og Vesterålen i tiden februar-april. Skreien tilhører den norsk-arktiske torskestammen som vandrer helt fra Barentshavet til Lofoten for å gyte. I ly av Lofotøyene, inne i Vestfjorden, er temperaturene og saltinnholdet optimalt, og her finner man de mest stabile gyteområdene. Skreien regnes som Norges eldste eksportprodukt og Lofotfisket er det viktigste sesongfisket etter torsk. Her benyttes line, garn, jukse og snurrevad under fangsten. I århundrer har fiskebåter fra hele Norskekysten reist til Lofoten for å ta del i fisket, og dette har dannet grunnlaget for lokal og nasjonal økonomi. Lofotfisket hører til våre mest tradisjonsrike fiskerier, og strekker seg så langt tilbake som historie og muntlige overføringer rekker.

Mottak av fersk torsk