Slider

Lofoten og Lofotfisket

Lofoten er navnet på en øygruppe i Nordland fylke som ligger på 67. og 68. breddegrad, vest i havet nord for Polarsirkelen.

De største øyene fra øst til vest er Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy, Moskenesøy, Værøy og Røst. Svolvær ligger på Austvågøy. Nord for Lofoten ligger øygruppa Vesterålen. Lofotfisket er et sesongfiske etter gytemoden torsk (skrei) i Lofoten og Vesterålen i tiden februar-april. Skreien tilhører den norsk-arktiske torskestammen som vandrer helt fra Barentshavet til Lofoten for å gyte. Lofotfisket, som hører til våre mest tradisjonsrike fiskerier, strekker seg så langt tilbake som historie og muntlige overføringer rekker.