Toppbilde - Om oss
Toppbilde - Om oss
previous arrow
next arrow

Saga Fisk AS

Fiskeribedriften holder til i Svolvær i Lofoten.

Derfor er det naturlig at selskapet etablerte seg på bakgrunn av det tradisjonelle Lofotfisket, det at Skreien kommer fra Barentshavet til Lofoten for å gyte i mars - april. Saga Fisk kjøper hvitfisk og produserer og selger ferskpakket fisk, saltfisk, tørrfisk og sukker-saltet rogn. Størstedelen av produktene eksporteres, og selskapet eksporterer selv. 

Svolvær havn

Saga Fisk AS har aktivitet på mange steder, men hovedsakelig i Svolvær. Hovedkontoret ligger sentralt i havna med utsikt mot båtlivet og kaipromenaden. I samme by har vi et tradisjonelt fiskemottak som ligger på Hjelskjæret, mot Marinepollen og et tørkeri på tradisjonsrike Svinøya.

Brygga

Brygga på Hjelskjæret har vært en sentral del av bedriften i en årrekke. Her gjøres mottak av fersk fisk – i størst grad under Lofotfisket på vinteren. På fabrikken sløyes og flekkes fisken. Det produseres både fersk og saltet fisk her. I sesongen salter vi rogn og pakker ferske torsketunger, vi leverer også et betydelig kvantum av kvalitetsmerket SKREI. Saltfisken modnes på anlegget og all fisk pakkes og sendes direkte derfra.

Tørkeriet sett fra Svinøybrua

På Kløfterholmen på Svinøya ligger tørkeriet. Dette anlegget representerer den innovative siden av Saga Fisk. Her gjøres nemlig innendørstørking av fisk, såkalt industriell tørking. Her kan tørkeproduksjonen pågå året rundt under kontrollerte forhold. Dette gir høy kvalitet på produktene, og vi sørger for at hele fisken blir utnyttet. Det som tørkes her er hovedsakelig hoder, bein og avskjær; dette kalles apama. Hel fisk skjæres i skiver før dem tørkes som koteletter.

Selskapet har de siste årene bygd opp en egen transportavdeling. Saga Fisk kjøper råstoff til tørkeriet fra fiskeprodusenter i hele Nord-Norge. Vi har 2 store lastebiler som kjører rundt og transporterer, og et tett og godt samarbeid med våre leverandører. Ved ledig kapasitet frakter vi også fisk for andre produsenter. I tillegg har vi en sidelaster som frakter containere til og fra kai, både for Saga Fisk og for andre produsenter/eksportører.

Fullhengte fiskehjeller på Kuba i Svolvær

Samtidig som Saga Fisk driver moderne produksjon, tørker vi også fisk på tradisjonelt vis. Utendørstørking av fisk skjer på hjeller som står i Svolvær, Henningsvær og Laukvik. Her henger fisken fra mars fram til juli.

I tillegg til disse anleggene eier morselskapet Falch Svolvær deler av et fryseri på Olenilsøya på Reine og Riksheim Fisk AS i Henningsvær. Dette gjør det enkelt for Saga Fisk å drive et tett samarbeid, og har som resultat en større utbredelse utover Lofotøyene. 

De viktigste markedene for Saga Fisk AS er Nigeria (tørrfisk) og Portugal (saltfisk). En stor del av ferskfisken, bl.a. kvalitetsmerket SKREI, går til Spania.

Fiskehjell