Bilde2 fra CUBA
Sjømat fra Lofoten

Saga Fisk leverer råvarer og fiskeprodukter til store deler av verden.
Fiskerne leverer fisken direkte til våre produksjonsanlegg i Lofoten.

Tørrfisklukta føres tilbake til havet

Saga Fisk i Svolvær

11 millioner kroner er investert i et nytt renseanlegg som skal bedre luktforholdene rundt tørkeriet til Saga Fisk på Silda. Luktstoffene som dannes under tørkingen, føres inn i en stor tank og dusjes tilbake til havet. Et nytt kretsløp er skapt.

​Tørking av fisk lager lukt, slik er det bare. I et fiskevær som Svolvær er tidvis lukt av tørrfisk på hjell akseptert, nærmest som en del av kulturarven. Når fiskehoder, rygger og annet avskjær legges på brett og industri-tørkes, skjer prosessene langt raskere, luktstoffene frigjøres mer konsentrert og lukten framstår som sterkere.

Saga Fisk har nylig satt i drift et splitter nytt og moderne luftrenseanlegg for å redusere luktutslippene fra tørkeriet.

– Fiskerinæringen er fremtidsrettet, fabrikkanlegget vårt er fremtidsrettet. Vi ønsker ikke at vår nye virksomhet skal bli oppfattet negativt i dette positive bildet. Derfor har det vært høyt prioritert å finne løsninger som ivaretar hensynet til omgivelsene på en best mulig måte, sier Nora Margrethe Falch.

Sammen med ektemannen Erling eier og driver hun Saga Fisk, som har investert tungt de siste årene ut fra ønsket om å øke utnyttelsen av fisken som tas i land i Lofoten.

Fra avfall til råstoff
Ved Sagas fiskemottak i Marinepollen pumpes fisken opp fra den store fiskebåten og rett inn på sløyelinja. Det er rene fiskeriteateret som utspiller seg i lyd og visuelle inntrykk. I løpet av noen hektiske minutter blir fisken gjort restaurantklar: Ferdig merket og pakket i lokalproduserte isoporkasser med, i dette tilfellet, den spanske kundens navn og adresse trykt på etiketten.Lastebilen som skal transportere fisken til toget i Narvik står klar i andre enden av fiskebruket idet båten, som for bare en time siden kom fullastet til kai, er tom og klar for nye tokt.

Gjennom den velregisserte forestillingen inne på fiskebruket, er hoder og avskjær lagt i egne kasser og klare for transport over brua til tørkeriet. Hoder, rygger og annet avskjær fra fileteringen har gått fra å være avfall, til å bli råstoff for Saga Fisk.

– Noen hoder ble hengt tidligere, men på langt nær i et slikt omfang som det vi bearbeider på tørkeriet. I tillegg til råstoff fra eget anlegg, kjøper vi hoder og avskjær fra andre fiskebruk, forklarer Erling Santi Falch.

​Naturvennlig
Tett på 20 rister med fiskedeler dandert utover, stables i høyden før de trilles inn i tørkekammeret. Det høres ut som om alle torsketrutene brøler i kor idet døra åpnes. Store vifter blåser fiskedelene tørre og skaper menneskeføde av biproduktene.

– Proteinkilde og smakfull tilsetning i blant annet supper, sier Erling og river en smaksprøve av et tørket torskehode som er klart til å pakkes i naturvennlige striesekker og sendes til Nigeria.

Den første delen av tørkeprosessen tar to døgn, og det er her den mest intense lukta oppstår. For to år siden ble det etablert et såkalt ozon-renseanlegg.

– Ozongass knekker luktpartikler. Det tok en del, men ikke nok, sier Nora.

​Nese for løsninger
Dermed fortsatte jakten på et tilfredsstillende tiltak, og Erling må sies å ha nese for nye løsninger.

– Jeg merket meg blant annet at det luktet mindre når det regnet, forteller han.

Det ledet til en kjent teknologi, men som aldri før var tatt i bruk for å fjerne tørrfiskluft. Det vil si: Det var tatt i bruk, men med samme resultat som for ozon-anlegget Saga Fisk allerede hadde: Ikke godt nok.

– Det var gjort mislykkede forsøk på Island med såkalt scrubber, eller vasketårn.

​Forskning og utvikling
Fiskeriselskapet i Svolvær lot seg likevel ikke stoppe av dårlig nytt fra sagaøya. Gjennom SkatteFUNN-ordningen, som administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten, ble det etablert et eget FoU-prosjekt (forskning og utvikling) for å jobbe vitenskapelig – praktisk talt etter Erlings neste.

SkatteFUNN-ordningen har bidratt i form av skattelette tilsvarende 20 prosent av de samlede prosjektkostnadene. Fabrikken Næringshage har bistått Saga Fisk med utforming av søknader, gjennomføring og rapportering av FoU-prosjektet.

Underveis er det høstet erfaringer fra beslektede prosesser ved blant annet fiskefôrfabrikker og fra tørrfiskaktører på Island. Purenviro kom inn som leverandør, og har jobbet med tilpasninger for at luktutslippene skal reduseres til et akseptabelt nivå.

Lukten av tørrfisk…?
– Vi har blant annet benyttet vær- og temperaturdata fra flyplassen i kalkulasjonene. Det er kjent teknologi som er benyttet, men med betydelige lokale tilpasninger, forteller Knut Wiik, dr.ing. og partner i Purenviro.

Høyden på pipa er beregnet ut fra terrenget med steile Lofot-fjell og nærheten til bebyggelse og annen næringsvirksomhet rundt tørkeriet.

Idet vi går mot anlegget sammen med leverandørens representant, kjennes lukten av tørrfisk…

– Det kommer nok fra hjellene der borte, sier Wiik og peker i motsatt retning av tørkeriet – mot vinden, der fisken henger på hjell.

Lufta fra tørkeprosessen føres inn i det såkalte vasketårnet, hvor sjøvann pumpes inn i toppen og dusjer tørrfisklukta tilbake til havet – helt uten tilsetninger.

Oppfyller strengeste krav
Under inspeksjonen av anlegget hos Saga Fisk, kan han fornøyd konstatere at lufta som strømmer ut av tanken på kaia, er alt annet enn stram og intens.

– Anlegget er designet for å oppfylle de strengeste kravene fra myndighetene, som innebærer en rensegrad på mellom 95 og 96 prosent. Rensingen skjer uten noen form for kunstige stoffer eller tilsetninger, forklarer Knut Wiik fra Purenviro.

Luften fra tørkeprosessen føres inn i den 12 meter høye tanken på kaia utenfor tørkeriet. I toppen av tanken, eller vasketårnet, føres det inn sjøvann. Tanken er fylt av utsyr som sørger for optimal kontakt mellom sjø-/vaskevannet og luktgassene. Vannet, som tar med seg luktstoffene, føres ut på ti meters dyp i havet utenfor Svolvær. Slik sett føres luktstoffene tilbake til sitt rette element.

Totalt er det investert 11 millioner kroner i renseanlegget. Både Nora, Erling og leverandøren tillater seg å være optimister etter rundt én måneds drift – og mange venter på «nytt fra Saga»: Flere aktører i tørrfisknæringen, blant annet fra Island, har meldt sin ankomst til Svolvær for å ta renseanlegget som fører tørrfisklukta tilbake til havet, i nærmere øyesyn.

AIDEM AS
Tekst og foto

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.