SALTFISK

Fisken er blodtømt, sløyd, hodekappet og flekket (slik at ca. 2/3 av ryggbeinet er fjernet), vasket og fullsaltet.

I løpet av vinteren og våren produserer vi mye saltfisk, hovedsakelig av torsk, som eksporteres til Spania og Portugal. Vi bestreber oss på å produsere en saltfisk med jevn og god kvalitet.

      Saga Fisk AS
Besøksadr: H Chr Størmers gt 22
      Postboks 24, 8301 Svolvær
Norway
        t: +47 76 06 99 00
f: +47 76 06 99 03
        www.sagafisk.no
Les mer på Facebook
       Org nr: 996 712 702       Se kart